Tubobel Group kiest voor duurzame beton en minder CO2 door de CO2-prestatieladder

Bouwactiviteiten zorgen voor heel wat CO2-uitstoot. In totaal is de sector verantwoordelijk voor bijna 40 % van de totale CO2-emissies.
Dit hoge percentage is te wijten aan het gebruik van energie-intensieve grondstoffen zoals cement en staal, maar ook andere bouwmaterialen.
Het gebruik van fossiele brandstoffen bij de productie van materialen en verder in tuigen, machines en voertuigen en de vele wegtransporten, heeft ook een zeer grote impact.

Begin 2023 is Tubobel Group gestart met een project om onze CO2-voetafdruk in kaart te brengen.
Onder begeleiding van Sustacon, een duurzaamheidsadviesbureau voor de bouwsector, hebben we een traject naar de CO2-prestatieladder aangevat.
Dit is een managementsysteem dat helpt om in de bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten klimaatwinst te boeken.
De klimaatwinst situeert zich op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Vanuit onze bedrijfsvoering willen we bijdragen tot een oplossing en niet het probleem groter maken.
In lijn met de EU Green Deal willen we een reductie in absolute cijfers bereiken van minimaal 55% tegen 2030.
Hiertoe nemen we maatregelen, zowel voor scope 1 als voor scope 2. Daartoe plannen we heel wat maatregelen gaande van investeringen tot gedragswijziging.
Onze prognose vandaag gaat uit van een reductie van bijna 70% in vergelijking met ons basisjaar 2022.
Dit kunnen we bereiken door een combinatie van maatregelen en investeringen.

Ook op vlak van onze producten innoveren we volop om te komen tot aanzienlijke CO2-besparingen die zich situeren op het vlak van de cement en de cementvervangers.
Daarover kan je binnenkort alles lezen in ons duurzaamheidrapport. Dat verschijnt begin 2024.

We zullen heel transparant over de evolutie van onze CO2-reductiedoelstellingen rapporteren.
Ons voortgangsrapport en de overzichten van gebruiken kan men op onze website raadplegen.
De certificatie via de CO2-prestatieladder is voorzien in het tweede kwartaal van 2024.

SKAO
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO – www.skao.nl) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Tubobel Group is momenteel bezig met het behalen van het CO2 prestatieladder certificaat