Onderzoek: Duurzaamheid van poreuze betonbuizen als infiltratievoorziening

Een tiental jaar geleden werd er in de rioleringswereld een nieuw product op de markt gebracht, de poreuze betonbuis. Deze buis doet dienst als rioleringsleiding in het Vlaamse regenwaterafvoer-stelsel. Regenwater kan nu door de poriën van de buis naar de ondergrond infiltreren. Hierdoor wordt onnodige regenwaterafvoer en eventuele bodem verdroging tegengegaan. Vaak wordt er gedacht dat poreuze buizen dichtslibben waardoor ze na enkele jaren niet meer poreus zijn.

Dries Hendrix en Kevin Wathion hebben dit in het kader van hun masterproef “Duurzaamheid van poreuze betonbuizen als infiltratievoorziening” onderzocht. Uit hun onderzoek bleek dat deze niet dichtslibben en er geen sprake is van zandinfiltratie. Verder is de buis ook bestand tegen hoge druk bij het reinigen zonder tekenen van afbreuk te vertonen.Ten slotte bewijst dit onderzoek dat deze buizen een zeer lange levensduur hebben.

Lees hier het volledige onderzoek of bekijk de poster.

New-Jersey